Revízie osobných ochranných pracovných prostriedkov pre práce vo výške

Podľa vyhlášky MPSVaR Slovenskej republiky č.147/2013 Z.z. v prílohe č.6 ods.5.2 sa ukladá zamestnávateľom vykonať periodickú kontrolu osobných ochranných pracovných prostriedkov pre práce vo výške najmenej jedenkrát za rok alebo pri každej mimoriadnej udalosti ako je zachytenie pádu, alebo po extrémnom zaťažení OOPP v podmienkach, ktoré zhoršujú ich technický stav. Periodické kontroly vykonávajú oprávnené osoby, ktoré sú odborne spôsobilé na túto činnosť.

V Európskej únii platí zákonná požiadavka, že každý osobný ochranný prostriedok (OOP) musí byť dôkladne a odborne skontrolovaný kompetentnou osobou stanoveným postupom.

Cenník periodickej kontroly POZ pre práce vo výškach 

v zmysle vyhl. 147/2013 Z.z. a nar. Vlády 392/2006 Zb.

Pracovné vybavenie

Bezpečnostné postroje  

6,40€

Sedacie úväzy a bezpečnostné pásy

3,20€

Laná a spojovacie prostriedky

Laná od 5m do 20m

3,00€

Laná od 20m do 60m

6,50€

Laná od 60m do 100m 

9,00€

Tlmič pádu

3,70€

Tlmič pádu s lanami do 200cm

5,00€

Slučky  od 15cm do 200cm

2,00€

Spojovacie prostriedky

2,70€

Kovové OOPP

Kovové OOP jedno až trojdielne

3,70€

Kovové OOP štvor. a viacdielne

4,70€

Oceľ. slučka do 2m

2,50€

Karabíny

1,70€

Kladky 

3,50€

Ostatné

Prilba

3,50€

Skracovač

4,00€

Samoblokujúca brzda

3,00€

Zlaňovacie zariadenia

4,00€


Športové vybavenie:

Sedacie úväzy

1,70€

Celotelové úväzy

2,70€

Via ferrata set

3,70€

Ceny sú uvedené bez DPH a bez dopravy.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhate kontaktovať.